March 1, 2009

CPUMS ID (suggestions?)

Napulak ang Background???

Manaphag ang background.
(daw nagtaas ang manaphag aw?!!hehe)

Kung may suggestions kamu kung anu mayo...keep posting lang a...hehe...echuz!

2 comments:

bernadeth said...

kis-a daw nami islan logo sing cpums. napulak imbes na manaphag. kaw daw wala na ta may natultulan na bukid! wahahaha. mas nami ang manaphag na background. pu daw tama kataas ang isa ka peak

nat27ph said...

chakto ka gd nang...wahahaha...

nasubrahan ko ka edit,..hehe..nagtaas gd man ang manaphag...hahahaha