Istorya Kuris-kuris

Hindi lang po lahat nang kwento dito ay Kuris-kuris (Ilonggo term nang Walang Kwenta). Yung iba may sense naman, yung iba kung anu lang naiisip ko. hehe