January 7, 2010

Takot ang Google sa mga Muslim.

Another failure of Google...Hahaha...funny! :D

click the image to see...

No comments: