October 26, 2011

Ang mga Baboy na kulay green sa angry birds

NATTANATEOLOGY: Ang mga Baboy na kulay green sa angry birds: PARANG SILA!!!! kamukha yung mga baboy...hahahahahahaha

No comments: